ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (Çöp Vergisi)

 
    ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut , işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir . Çevre Temizlik Vergisinin Ödenmesi: Çevre Temizlik Vergisinin mükellefleri, her ne şekilde olursa olsun binaları (ev ve işyerlerini) kullananlardır. Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit Mart-Nisan-Mayıs ayları içerisinde, 2. Taksit Kasım ayı içerisinde olmak üzere yılda iki taksit halinden ödenir. Çevre Temizlik Vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır. Çevre Temizlik Vergisinin ödeyebilmek için Çevre Temizlik Vergisi bildirimi formu doldurulması gerekmektedir. Bildirim formu bir defaya mahsus olmak üzere doldurulur, sonraki işlemler ve değişiklikler Çevre Temizlik Vergisi mükellef sicil numarası ile takip edilir. Satışta , Taşınma ve Yapılan Değişiklikler Durumunda Yapılacak İşlemler: Herhangi bir adres değişikliği yada emlak alım ve satımlarında; emlağını satan veya adres değişkliği yapan kişi bir dilekçe ile bağlı bulunduğu belediyenin çevre temizlik vergi servisine en geç 7 gün içerisinde baş vurarak bu durumu bildirmesi zorunludur. İşyeri kapatmalarında işyerini kapatan şahıs vergi dairesinden almış olduğu işyeri kapatma tutanağının bir adet fotokopisi ile birlikte en geç 7 gün içerisinde bağlı bulunduğu belediyenin Ç.T.V servisine başvuırark bu durumu bildirmesi zorunludur. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir? Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olursa, yanlış vergilendirmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyenin Ç.T.V servisine bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenilebilir.