SAĞLIK


TOPLUM  SAĞLIĞI  MERKEZİ

 Kuruluş Tarihi : 1972
BAĞLI KURULUŞLAR
İlçemizde Toplum Sağlığı Merkezine bağlı iki ( 2 ) Aile Hekimliği Birimi ve üç ( 3 ) sağlık evi bulunmaktadır.
1) Aile Sağlığı Merkezleri: 20.05.001 Nolu ve 20.05.002 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere 2 hekim ve 2 sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı görev yapmaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri kendilerine bağlı belde ve köylere önceden İl Sağlık Müdürlüğünün onayladığı program çerçevesinde haftanın belli günlerinde gezici hizmet vermektedirler. 20.05.001 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Baklan-Hüsamettindede Mahallesi, Dağal Kasabası, Ataköy, Konak, İcikli ve Şenyayla köylerine hizmet vermekte olup, söz konusu Aile Sağlığı Merkezi kayıtlı 3260 kişiye; 20.05.002 Nolu Sağlığı Merkezi Baklan-Gökpınar Mahallesi, Boğaziçi ve Denizler Kasabaları, Çataloba Köyüne hizmet vermekte olup, söz konusu Aile Sağlığı Merkezi kayıtlı 3224 kişiye hizmet vermektedir.
2) Dağal Sağlık Evi: 1 Ebe vardır.
3) Ataköy Sağlık Evi: 1 Ebe vardır.
4) Boğaziçi Sağlık Evi: 1 Ebe vardır.
 
PERSONEL DURUMU
Doktor : 2 ( 1 Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi, 1 Sağlık Bakanlığında geçici görevlidir. )
Tıbbi Sekreter : 1 (Tıbbi sekreterlik görevlerini yürütmektedir.)
Sağlık Memuru: 3 (24 Saat Acil Nöbeti Tutmaktadır. 1 Sağlık Memuru Denizli Devlet Hastanesinde geçici olarak görev almaktadır.)
Hemşire : 3 (24 Saat Acil Nöbeti Tutmaktadır)
Ebe : 7 ( 4 tanesi Baklan TSM’de, 1 personel Boğaziçi Sağlık Evi’nde, 1 personel Hadim Sağlık Evinde, 1 personel Dağal Sağlık Evi’nde görev yapmaktadır.)
Çevre Sağlık Teknisyeni : 1 ( Kadrolu Çevre Sağlığı Teknisyeni Sağlık Bakanlığında geçici görevdedir. Çevre Sağlığı Teknisyeni Denizli Merkez H. Cafer Özer Toplum Sağlığı Merkezinden geçici olarak kurumumuza görevlendirilmiş olup, haftanın üç günü Baklan Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapmaktadır.)
Acil Tıp Teknisyeni: 4 (Acil sağlık hizmetlerinde görevlidirler. 1 personel Tavas Nikfer 112 ASHİ'de geçici görevlidir. )
Hizmetli : 4 ( 1’i  Valilik oluruyla ambulans şoförlüğü yapmaktadır.)
4/C İşçi: 2 ( Tekelde mevsimlik işçi olarak görev yapan 2 personel bulunmaktadır. 1 personel Baklan İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nde geçici görevlidir. )
Şoför: 6 ( 2’si satın alma şeklinde sözleşmeli olarak görev yapmaktadır. 1 personel Babadağ ASHİ'de, 1 personel Işıklı ASHİ'de geçici görevlidir. )
 
GÖREVİ SAYI AÇIKLAMA
Doktor 2 1'i geçici görevde
Diş Hekimi 0  
Tıbbi Sekreter 1  
Sağlık Memuru 3 1’iDenizli Devlet Hastanesinde geçici görevde
Hemşire 3  
Ebe 7 4 Ebe TSM’de 3 Ebe Sağlık Evlerinde
Laboratuvar Teknikeri 0  
Çevre Sağlığı Teknisyeni 1 H. Cafer Özer TSM’den geçici görevli gelmekte
Acil Tıp Teknisyeni 4 1 personel Nikferde geçici görevli
Hizmetli 4 1 Hizmetli Valilik onayı ile Şoför
4\C İşçi 2 1 personel Özel İdare Müdürlüğünde geçici görevli
Şoför 6 2’si satınalma şeklinde sözleşmeli, 1 personel babadağ ASHİ'de, 1 personel Işıklı ASHİ'de geçici görevli
 
ÇALIŞMA DÜZENİ
Mesai saatlerinde Aile Sağlığı Merkezinde poliklinik, aile planlaması, gebe-bebek izlem, enjeksiyon-pansuman, acil müdahale, serum takma ve hasta takibi; Toplum Sağlığı Merkezinde laboratuvar (  nöbetçi personeller tarafından yürütülmekte ), çevre sağlığı, evde bakım hizmetleri, eğitim hizmetleri ve idari hizmetler verilmektedir.
Toplum Sağlığı Merkezinde mesai saatleri sonrası, hafta sonu ve resmi tatillerde ASM ve TSM’de görevli 1 doktor adli ve acil vakalar için icap nöbeti tutmaktadır. 1 Acil tıp teknisyeni, 2 Yardımcı Sağlık Personeli, 1 Hizmetli ve 1 Şoför nöbet tutmaktadır.
 
SORUNLAR ve ÖNERİLER
 
Doktorların mesai saatleri sonrasında TSM binasında nöbetçi olmayıp gerektiğinde adli ve acil vakalar için çağrılması gerekirken, halkın her türlü sağlık şikayetini mesai sonrası gece-gündüz demeden anında doktoru çağırtarak gidermeye çalışması;
112 Acil Sağlık Hizmetleri sisteminin Toplum Sağlığı Merkezi entegre olarak devam ettiği için hem acil sağlık hizmetleri hem Toplum Sağlığı Merkezi hizmetleri bazen aksayabilmektedir.
Öneriler:
1)      Kadrolu Çevre Sağlığı, Laboratuvar, Röntgen Teknisyeni ve Diş Hekimi ataması yapılmalıdır.
2)      Baklan İlçesine tam teşekküllü bir acil sağlık istasyonu kurulmasıdır. Bunun için paramedik ihtiyacı bulunmaktadır.
3)      Geçici görevdeki personellerin kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.15/01/2014
 
Kısaltmalar:
TSM – Toplum Sağlığı Merkezi
ASM – Aile Sağlığı Merkezi
ATT – Acil Tıp Teknisyeni
ASHİ – Acil Sağlık Hizmetleri