EmlakVergisi

EMLAK VERGİSİ


Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir?
Nasıl Başvurulur?
Kimleri Bağlar?

      1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Emlak Vergisi Bildirimi İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir? Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa,arazi,bina ve işyeri ) ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyelerden temin edebilirler. Emlak bildirimi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası) beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir. Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir? Emlak vergisi 1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler) Emlak Vergisi Neye Göre Hesaplanır? Gayrimenkullere (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %03, araziler için %01, meskenler için %01 ve işyerleri için %02'dir. Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur? Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2004 yılından itibaren aylık gecikme cezası %4 olarak belirlenmiştir. Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulları Var mıdır? Varsa koşulları Nelerdir? Emlak Vergisin indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli veya hiçbir geliri yok ise bu kişinin yalnızca bir konutu varsa bu konutunu sadece oturma amaçlı kullanıyorsa emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir. Emlak Bildirimi Zamanında Verilmezse Ne Yapılmalıdır?
       Bildirimde bulunmak için Tapu belgesi,kimlik fotokopisi ve vergi numarası ile birlikte Belediyemiz Emlak servisine müracaat edilmelidir.Vergi dairesinde tapu alış tarihi ve satıcının bildirimde bulunup bulunmadığını göz önüne alarak gerekli işlemi yapar.Eğer cezi durum sözkonusu ise ....'nun 376. md. Göre dilekçe verilerek ceza indiriminden yararlanılır. Emlak Devri Söz Konusu İse Ne Yapılmalıdır? Emlak vergisi borcu var ise ödenmeli, o yıl için emlak asgari rayiç değerinin emlak vergi dairesinden öğrenilerek tapuda devir işlemi bu değer üzerinden yapılmalıdır. Satılan daire, işyeri, arsa veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir. Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yarin vergisi satan kişiye aittir. Kişi Ölürse Varisler Ne Yapılmalıdır? Ölen kişi beldirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmaz,ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adıma ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır. Müteselsil sorumluluk nedir? Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludur.Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafıbdan verilmemiş ise vergi dairesi,alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır. Emlak vergisi bildirimi bağlı bulunulan Belediye verilir.EV.K. 23.Maddesi. Köylerdeki gayrimenkullerin bildirimi verilirmi? Köylerdeki gayrimenkuller için bildirimde bulunmak gerekir ancak köylerdeki arazi ve meskenler vergiden muaftır.İşyerleri(Petrol istasyonu,bakkaliye,değirmen vs. gibi yerler) vergiye tabidir.