Baklan Belediyesi olarak; misyon, vizyon, ilkelerimiz ve temel değerlerimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz her alanda çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte,
• Şeffaf, katılımcı, etkin, verimli ve dürüst yönetim ve çözümlerle vatandaşlarımıza ulaşmak,
• Gelenek ve göreneklere saygıyı, dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem olarak benimsemek,
• Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin olumsuz çevresel etkilerini, kirletmeyi ve kaza risklerini önlemek, doğal kaynakların ve enerjinin tüketimini en aza indirip halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,
• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tehlikeleri tanımlamak ve riskleri hesaplamak ve bu risklere uygun tedbirler almak yoluyla, tehlikelerin etkisini en aza indirecek yöntem ve teknolojileri uygulamak,
• Tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişebilirliğini sağlayarak risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almak,
• Güleryüzlü hizmet anlayışımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla paydaşlarımızın istek ve şikayetlerine kısa sürede etkin çözümler üretmek

Temel Politikamızdır.