İLAN VE REKLAM

İLAN ve REKLAM VERGİSİ

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Vergiye tabi ilan ve reklam işinin mükellefe yapılması halinde ilan ve reklam işinin yapılmasından önce MÜKELLEF tarafından ilgili belediyeye verilecek aşağıda örneği bulunan beyanname üzerine tarh ve tahakkuk yapılır.

İlan ve Reklam vergisi

1.Taksit Nisan
2.Taksit Temmuz İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir.

TARİFE VE NİSBET

1- İlan ve Reklam vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasanın 15 . maddesinde belirlenen azami sınırdan tahakkuk ve tahsil olunur.

2- İlan ve reklam yerleri; Belediye Meclisi veya Encümenince, fiyatları, ihale edilen firmalarca belirlenmek üzere ihale edilebilir.

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde, her türlü ilan ve reklam yapılması veya yaptırılması talebinde bulunanlardan, ilan ve reklam vergisinden ayrı olarak; aşağıda belirlenen ücretler tahakkuk ve tahsil olunur.

UMUMA AİT YERLER İLE BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN VE İHALE DIŞINDA İLAN VE REKLAM YAPILMASI AMACIYLA TAHSİS EDİLEN YERLERDEN ALINACAK İLAN ASMA VE BASIM ÜCRETİ TARİFESİ

1- İLAN VE REKLAMIN YAPILACAĞI YERLER

a) Elektrik direkleri,

b) Bilboard reklam panoları,

c) Belediyenin özel mülkiyetine bulunan ilan asma yerleri,

d) Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri

e) Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler,

f) Özel mülkiyete konu bina ve arsalar üzerine konan ışıklı ve ışıksız ilan ve reklamlar

2- İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ

A- SABİT İLAN VE REKLAM YERLERİ

1) IŞIKSIZ İLAN VE REKLAMLAR

a) Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (İşyerleri, dükkanlar vs) ön yüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2' si 60.000.000.-TL.

b) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, anaarter, tretuar, belediye mülkü arsalar,büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamlarının yıllık m2' sinden 70.000.000.-TL.

2) IŞIKLI İLAN VE REKLAMLAR

a) Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri, dükkanlar vs) ön yüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2' si 100.000.000.-TL.

b) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar anaarter tretuar, belediye mülkü arsalar, büfeler, bar,yerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m2' sinden 150.000.000.-TL.

3) ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILACAK İLAN VE REKLAMLAR

a) Işıksız ilan ve reklamlardan yıllık m2'si 100.000.000.-TL

b) Işıklı ilan ve reklamlardan yıllık m2' si 200.000.000.-TL

B) GEÇİCİ İLAN VE REKLAM ÜCRETLERİ

 

1) a- Belediyenin özel mülkiyetlerde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri, dükkanlar vs.) ön yüzleri ve cephelerine konulacak geçici ilan ve reklamların (bez ilan, afiş vs) haftalık olarak m2' si

b- Umuma ait yerlerde (meydan,cadde, bulvar, tretuar anaarter, belediye mülki arsalar, büfeler, yeşil sahalar, kamuya ait arsalar, bariyerler, alt ve üst geçitler) geçici ilan ve reklamların (bez ilan, afiş vs) haftalık olarak m2' sinden 45.000.000.-TL

2) Bilboard ve benzeri panolar üzerine asılacak yada yapıştırılacak ilan ve reklamların m2' si (haftalık) 30.000.000.-TL

C) Elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemiyle çalışan ilan ve reklamların yıllık m2' sinden 500.000.000.-TL

D) Özel mülkiyete konu gayrimenkullerin sağır duvarlarına ve siper duvarlarına (dijital baskı, duvar yazısı) konan ilan ve reklam panolarından

a) Işıksız ilan ve reklamların m2' sinden yıllık 50.000.000.-TL

b) Işıklı ilan ve reklamların m2' sinden yıllık 70.000.000.-TL

E) Belediye mülkü dışında ve özel mülk içinde kalan yerlerde Totem ayaklı reklam panolarından,

a) Işıksız ilan ve reklamların m2' sinden yıllık 100.000.000.-TL

b) Işıklı ilan ve reklamların m2' sinden yıllık 150.000.000.-TL

NOT : Umuma ait yerler ile Belediyemiz mülkiyetindeki yerlerde; İlan Reklam Asma Tahsis ve Basım ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde; birinci altı aylık dönem ile ikinci altı aylık dönemler vergilendirmede esas olarak baz alınır.

Bu ücretlerin tahsilinde ise ; yıl içerisinde mükellef olanlarla, öteden beri mükellef olanlar ilan ve reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile ilan ve reklam yapma talebinde bulunanlar, ilan ve reklamın yapılmasından önce, ilan reklam asma tahsis ve basım ücretini ödemek zorundadırlar. Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflardan dernek amacıyla ilgili ilan ve reklama konu ilan asma ve tahsis ücretleri tahsil edilmez.